9 tháng vượt khó của Sacombank

9 tháng năm nay, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Sacombank vẫn đạt được 3 dấu ấn: tăng trưởng khá mạnh trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, giảm tỷ lệ nợ xấu và giảm lãi dự thu. Tuy nhiên, chặng đường tái cơ cấu vẫn còn dài. […]Đọc thêm tại: 9 tháng vượt khó của Sacombank


Thursday January 01, 1970