Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng

Người đàn bà khôn ngoan đừng sân si, làm hại người khác để có được thứ mình cần. Bạn nên làm những việc này để công đức vô lượng, tích nhiều phúc cho gia đình. […]Đọc thêm tại: Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng


Thursday January 01, 1970