Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục: Hội đồng tuyển sinh Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2020, theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 25,3 cho ngành Giáo dục tiểu học. […]Đọc thêm tại: Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức năm 2020


Thursday January 01, 1970