Em thèm được dựa vào vai anh

Đêm nay Sài Gòn lại mưa, em bất chợt nghĩ đến anh. Trên đường đời, có khi nào ta đã gặp nhau? […]Đọc thêm tại: Em thèm được dựa vào vai anh


Thursday January 01, 1970