Giá dầu hôm nay 13/10 giảm khi nguồn cung phục hồi

Giá dầu hôm nay 13/10 giảm khi nguồn cung trên thị trường bắt đầu phục hồi sau khi bão đi qua. […]Đọc thêm tại: Giá dầu hôm nay 13/10 giảm khi nguồn cung phục hồi


Thursday January 01, 1970