Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc do Covid-19

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. […]Đọc thêm tại: Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc do Covid-19


Thursday January 01, 1970