‘Nam Định sẽ tự cứu lấy mình, không trông chờ người khác’

Theo lãnh đạo CLB DNH Nam Định, đội bóng thành Nam sẽ dốc hết sức ở vòng đấu cuối và không trông chờ vào bất kỳ thế lực nào. […]Đọc thêm tại: ‘Nam Định sẽ tự cứu lấy mình, không trông chờ người khác’


Thursday January 01, 1970