Nguyện cùng anh đi đến tận cùng trái đất

Là một cô gái Huế, em nhỏ nhắn nhưng không mộng mơ như những bài thơ hay miêu tả. […]Đọc thêm tại: Nguyện cùng anh đi đến tận cùng trái đất


Thursday January 01, 1970