Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục thiệt hại ngay sau bão tan

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức thống kê, khắc phục thiệt hại ngay sau bão tan, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ sau bão số 9. […]Đọc thêm tại: Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục thiệt hại ngay sau bão tan


Thursday January 01, 1970