Thêm 1 lệnh ngừng bắn nhân đạo tại khu vực Nagorno-Karabakh

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng chính phủ các nước Armenia và Azerbaijan cho biết, lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Nagorno-Karabakh sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ 8 giờ sáng 26/10 (giờ địa phương). […]Đọc thêm tại: Thêm 1 lệnh ngừng bắn nhân đạo tại khu vực Nagorno-Karabakh


Thursday January 01, 1970