Đào Bá Lộc tuyên bố với bạn trai: ‘Mẹ anh chắc chắn thích em’

Đào Bá Lộc cho rằng anh rất đảm đang, và điều này sẽ được mẹ của bạn trai thích. […]Đọc thêm tại: Đào Bá Lộc tuyên bố với bạn trai: ‘Mẹ anh chắc chắn thích em’


Thursday January 01, 1970