Trục trặc công nhận ông Biden thắng cử ở Michigan: Ông Trump “mừng hụt”

Hôm 17.11, Ủy ban bầu cử Wayne – hạt lớn nhất bang “chiến địa” Michigan –không thể công nhận kết quả bầu cử có lợi cho ông Biden. Tổng thống Trump ban đầu “ăn mừng” trước sự cố này. Tuy nhiên, niềm vui của ông Trump “ngắn chẳng tày gang”. […]Đọc thêm tại: Trục trặc công nhận ông Biden thắng cử ở Michigan: Ông Trump “mừng hụt”


Thursday January 01, 1970