bỏ nạng

6 tháng nằm liệt giường, điều gì khiến người phụ nữ bị u xương có thể bỏ nạng chỉ trong 5 ngày?

“Tôi đau xót cho cuộc đời của mình, tôi khóc xin bố mẹ không cần phải đưa tôi đi viện nữa, có chữa cũng không khỏi, chỉ làm khổ mọi…