Đạo đức – Phong thái

Tâm càng nóng vội, sự càng khó thành

Tâm có tĩnh thì mới có thể thấy rõ ràng mọi chuyện. Suy xét vấn đề, cần đặt tâm xuống mà ngẫm mới có thể tìm ra giải pháp tốt…

Châu Nhuận Phát: Lòng tốt âm thầm, cứu giúp nhưng vẫn giữ lại phẩm giá cho người

Trên thế gian có một thứ gọi là sự lương thiện không công khai, đáng để người khác tôn trọng và học hỏi. Có một vị họa sỹ từng vẽ…

Ba yếu tố làm nên một gia đình thịnh vượng

“Gia đình thịnh vượng bởi chưng hòa thuận, hiếu thảo và cần kiệm!”, trích lời Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên là bậc đại quan văn võ song toàn của…

Vợ chồng muốn bên nhau dài lâu, xin hãy dùng tâm chứ đừng dùng kế

Vì sao hôn lễ xưa phải bái lạy quá nhiều như vậy? Chẳng phải vì phú quý sinh lễ nghĩa, mà lễ nghĩa đều có nguyên nhân sâu xa, để…

Biết viên dung mới thực sự là người trí tuệ

Người ta vẫn luôn cho rằng, con người phải thật mạnh mẽ, nếu không sẽ bị người khác ức hiếp, nhưng giữa “mạnh mẽ, cố chấp” và “viên dung, từ…

Từ Hồng Kông đến nỗi thống khổ của dân Đại lục: ‘Ngọc bích’ nên trở về nơi vốn có

Ngọc, bởi hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt nên mới thành vật báu, và bởi kết tụ linh khí của đất trời nên mới thành vật thiêng. Những tinh…