Đồng chí Tư lệnh

Lấy kết quả kiểm tra đơn vị để đánh giá cấp trên

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tại buổi giao ban Bộ Tư…