Honda CBR150R

CBR150RR lộ ảnh cực chất: R15 hết hi vọng “tiếm ngôi”

Cùng với việc được trang bị phuộc USD, CBR150RR đã gần như san bằng mọi khoảng cách với đối thủ. […]Đọc thêm tại: CBR150RR lộ ảnh cực chất: R15 hết…