Jackie Chan

Thành Long: ‘Tôi ghét bắt chước Lý Tiểu Long’

Thành Long cho biết anh sẽ không bao giờ thành công nếu chỉ mãi núp bóng huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long . Ở những năm đầu sự nghiệp…