Kết quả bầu cử

Trục trặc công nhận ông Biden thắng cử ở Michigan: Ông Trump “mừng hụt”

Hôm 17.11, Ủy ban bầu cử Wayne – hạt lớn nhất bang “chiến địa” Michigan –không thể công nhận kết quả bầu cử có lợi cho ông Biden. Tổng thống…