Mất nước

Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy

Khi ăn tiệc về, tôi bị tiêu chảy , đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vợ tôi có mua thuốc loperamid về nói tôi uống để cầm tiêu chảy ,…