Mưa lớn kéo dài

Hồ đập trong mưa lũ

Với lượng hồ, đập lớn nhỏ dày đặc (351 hồ, đập) trải đều khắp các huyện, thị trên địa bàn Hà Tĩnh; mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo…