người dục vọng

Kỷ luật có 3 “level”: Người ở level cao nhất sẽ là người thành công nhất

Bạn càng nỗ lực thì càng may mắn, càng sống kỷ luật thì càng thành công. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng buông thả chính mình. […]Đọc…