phơi nhiễm

SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm ở khoảng cách hơn 8m?

Phó Giáo sư Lydia Bourouiba từ Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), vừa đưa ra cảnh báo cần xem xét về khoảng cách có thể lây nhiễm virus corona chủng…