thuê đất

Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm kháng cáo kêu oan

Lê Thị Thanh Thuý, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm cho là bị oan, toà sơ thẩm không có chứng cứ vật chất để buộc tội bà xúi ông…