Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Wisconsin nêu điều kiện: Muốn kiểm lại phiếu TT Trump phải trả trước 7,9 triệu USD

Ủy ban Bầu cử Wisconsin từ chối kiểm phiếu lại trên toàn tiểu bang trừ khi Tổng thống Donald Trump trả trước cho họ 7,9 triệu đô la. Đó là…