Trần Nhân Tông

Ước mơ của Hoàng đế Trần Nhân Tông: Rửa sạch hận thù và đau khổ chiến tranh trên đất Việt

Năm 1289, trong bài thơ tặng Lý Tư Diễn, sứ thần Nguyên Mông, Trần Nhân Tông viết: “Tịch hiệp thiên hà tẩy chiến trần” (kéo cả dải ngân hà về để…